เกี่ยวกับ VERTEX

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การบริหารงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ ที่เป็นคนไทยทั้งหมด ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเป็นหนึ่งในบริษัท ธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่พยายามเลือกสรรค์หลากหลายสินค้าคุณภาพจากทุกมุมโลก และคงไว้ซึ่งคุณภาพสูงสุด ในระดับมาตรฐานสากล ของการผลิตสินค้าที่ผลิตขึ้นเองของบริษัท ภายใต้ตราสินค้า VERTEX ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการสนองตอบซึ่งความต้องการของตลาดดูผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายขายต่างประเทศขึ้นเพื่อดูแล ด้านการกระจายสินค้า ที่ผลิตขึ้นภายใต้ตราสินค้า VERTER ออกสู่ตลอดโลกและเป็นที่น่ายินดี ที่สินค้าต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้า VERTEX ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากมาย ทั้งในกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาและเอเชียอย่างดีอีกด้วย

พัฒนาการของบริษัทฯ ยังไม่หยุดยั้งเพียงแค่นั้นในกลางปี พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้ยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2000 จาก 2 สถาบันองค์กร ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนั้นก็คือ UKAS จากประเทศอังกฤษ และ ANSI RAB จากประเทศ สหรัฐอเมริกาและก็เป็นที่น่ายินดี ทั้ง 2 สถาบันองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ให้ความไว้วางใจ ออกใบประกาศณียบัตร รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2000 ให้กับทุกหน่วยระบบการบริหารงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ในปลายปี 2546 ผลิตภัณฑ์ จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE และ GS อันเป็นมาตรฐานที่ประเทศในแถบยุโรปให้การยอมรับอีกด้วย

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหลัก ของสินค้าที่มีชื่อเสียง ต่าง ๆ มากมายจากทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพ อาทิเช่น อุปกรณ์กล้องถ่ายภาพดิจิตอล และฟิลเตอร์ ยี่ห้อ Kenko จากประเทศญี่ปุ่น หรือโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น LCD Projector ยี่ห้อชั้นนำต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ฯ Sharp, Sanyo, Acer, Lg และ Epson นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีสินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นเองภายใต้ตราสินค้า VERTEX อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขาตั้งกล้องถ่ายภาพ, เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ, เครื่องฉายภาพสามมิติ, จอรับภาพและชุดรีโมทควบคุมจอรับภาพ แบบไร้สาย

สำหรับในอุตสาหกรรมหนัก บริษัทก็ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า ของสินค้าสำหรับ การใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก อีกมากมาย เช่น เครื่องมือสำหรับงานประเภทงานขุดลอก หรือ งานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสำรวจที่ติดตั้งในทะเล หรือ ติดตั้งบริเวณชายฝั่ง เครื่องมือนำทาง (Navigator) เครื่องมือหยั่งความลึกของน้ำ เรือโยง เรือขุดลอกและอุปกรณ์มอเตอร์สำหรับเรือขุดลอก

จากจุดเริ่มต้นที่ดี ของบริษัทฯ และการมุ่งมั่นที่พัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้บริษัทฯ สามารถก้าวผ่านวิกฤติการณ์ต่าง ๆ มาได้อย่างไม่ยากเย็น ไม่ว่าจะเป็นช่วงวิกฤติการณ์เศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ หรือวิกฤติการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ที่ทำให้ถึงวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะประกาศเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ให้ได้เป็น 10 เท่าเป็นอย่างน้อย ในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีข้างหน้านี้เพื่อรองรับซึ่งการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ซึ่งหมุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านอย่างดี เช่นที่ผ่านมาตลอดไป...

นโยบายคุณภาพ


ใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า
ISO9001:2000


บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้ยื่นขอการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 ภายใต้นโยบายคุณภาพ ที่เหมือนเป็นค่ำมั่นสัญญา ที่เราต้องยึดถือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่าน ด้วยดี

นอกจากนี้สินค้าของเรายังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมอีกหลายมาตรฐานอาทิเช่น มาตรฐาน CE ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในกลุ่มประเทศยุโรป และมาตรฐาน GS ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในประเทศเยอรมัน

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE สำหรับกลุ่มประเทศยุโรป

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน GS สำหรับประเทศเยอรมัน

ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE สำหรับกลุ่มประเทศยุโรป

การบริการ

เพราะเราชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้นคงไม่ได้เฉพาะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้น การบริการหลังการขายคงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จได้ดีอีกด้วย

บริษัท เวอร์เทคซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล ISO9001:2000 จาก UKAS และ ANSI RAB ซึ่งสามารถเป็นเครื่องรับประกันได้ดีอีกทางหนึ่ง ถึงคุณภาพการบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าทุกชนิด ของ VERTEX ตามมาตรฐานสากล ที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VERTEX CALL CENTRE 02-938-1424 ดูเงื่อนไขการรับประกันสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ที่ SERVICES
    Home | Products | Services | Download | About Us | Contact Us
© Copyright by Vertex Supply .com All rights reserved.