การบริการ

เพราะเราชื่อว่าการที่บริษัทฯ จะประสบความสำเร็จได้นั้นคงไม่ได้เฉพาะสินค้าที่ดีและมีคุณภาพเท่านั้น การบริการหลังการขายคงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จได้ดีอีกด้วย

บริษัท เวอร์เท็คซ์ ซัพพลาย จำกัด ได้รับการรับรองคุณภาพการบริการตามมาตรฐานสากล ISO9001:2000 จาก UKAS และ ANSI RAB ซึ่งสามารถเป็นเครื่องรับประกันได้ดีอีกทางหนึ่ง ถึงคุณภาพการบริการหลังการขาย สำหรับสินค้าทุกชนิด ของ VERTEX ตามมาตรฐานสากล ที่นานาประเทศทั่วโลกให้การยอมรับ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VERTEX CALL CENTRE 02-938-1424

ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ VERTEX

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

  1. การรับประกันเริ่มมีผลใช้ตั่งแต่วันที่ซื้อสินค้าหรือวันที่ส่งมอบ
  2. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุต่างๆหรือการใช้การอย่างผิดวิธี
  3. สินค้ารับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงชิ้นส่วนที่ที่เป็นแก้ว เลนส์ทุกชนิด แผนกระจก กระจกเงา หลอดไฟ หลอดฉายภาพ และหลอดกล้องถ่ายภาพ
  4. หากผู้ซื้อนำสินค้าไปซ่อมกับศูนย์บริการอื่นที่มิใช่ศูนย์บริการของทางบริษัทฯการรับประกันนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดทันที
  5. ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการต้องนำบัตรประกันไปแสดงด้วย


สินค้า : จอรับภาพ ( Projection Screen )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงเนื้อผ้า ฉีกขาด ยับ


สินค้า : เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ( Overhead Projector )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงหลอดไฟ, กระจก, เลนส์ก้นหอย


สินค้า : เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ( Video Visualizer )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงหลอดไฟ


สินค้า : เครื่องฉายภาพ ( DLP Projector )
ระยะเวลาประกัน : ตัวเครื่อง 2 ปี หลอดไฟ 6 เดือน หรือ 1,500 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างสิ่งไหนจะถึงก่อน
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -


สินค้า : รีโมทไร้สายสำหรับจอรับภาพ และ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ( Wireless Remote Control )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -


สินค้า : ขาตั้งกล้อง ( Camera Tripod )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : - ไม่รวมถึงการแตกหักเนื่องจากการกระแทกหรือล้ม
- ไม่รวมถึงการสูญหายของ Quick Release Plate


สินค้า: เลนส์ และ ฟิวเตอร์ สำหรับกล้องถ่ายภาพ ( Lens and Filter )
ระยะเวลาประกัน : ไม่มีการรับประกัน
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -


สินค้า : อุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพอื่น ( Other Photographic Accessories )
ระยะเวลาประกัน : 1 ปี
เงื่อนไขเพิ่มเติม : -

    Home | Products | Services | Download | About Us | Contact Us
© Copyright by Vertex Supply .com All rights reserved.